Search term zapowiedź has 18 results
PL Polish EN English
zapowiedź (n) [krótki, wstępny utwór] {f} intro (n) [krótki, wstępny utwór]
zapowiedź (n) [krótki, wstępny utwór] {f} adumbration (n) [krótki, wstępny utwór]
zapowiedź (n) [krótki, wstępny utwór] {f} prelude (n) [krótki, wstępny utwór]
zapowiedź (n) {f} prognostication (n) (formal)
zapowiedź (n) {f} predictor (n)

Polish English translations

PL Synonyms for zapowiedź EN Translations
znak [znak] m знамя (nt)
wstęp [wstęp] m вступле́ние (n v)
proroctwo [zapowiedź] n пророчество (nt)
anons [zapowiedź] m извеще́ние (n)
zawiadomienie [zapowiedź] n сообщение
ogłoszenie [zapowiedź] n объявление (nt)
prekursor [oznaka czegoś zbliżającego się] m предве́стник (n)
symptom [oznaka czegoś zbliżającego się] m симптом (m)
wyznacznik [oznaka czegoś zbliżającego się] m детермина́нт (n)
zwiastun [oznaka czegoś zbliżającego się] трейлер
sygnał [oznaka czegoś zbliżającego się] m сигна́л (n v adj)
zarys [krótki, wstępny utwór] m чернови́к (n v adj)
szkic [krótki, wstępny utwór] m набросок (m)