Search term zarządzać has 3 results
Jump to
PL Polish EN English
zarządzać (v) manage (v)
zarządzać (v) run (v)
zarządzać (v) direct (v)

Polish English translations

PL Synonyms for zarządzać EN Translations
kierować [wydawać komuś polecenia] drive
administrować [kierować czymś, zarządzać] administer
rządzić [kierować czymś, zarządzać] rule
dysponować [dysponować] administer
nadzorować [zarządzać] invigilate
sprawdzać [sprawować kontrolę nad czymś] inspect
przewodzić [sprawować kontrolę nad czymś] conduct (formal)
pilnować [sprawować kontrolę nad czymś] tend
kontrolować [sprawować kontrolę nad czymś] monitor