Search term zewnętrzny has 7 results
PL Polish EN English
zewnętrzny (a) extern (a)
zewnętrzny (adj) [outside of something] external (adj) [outside of something]

Polish English translations

PL Synonyms for zewnętrzny EN Translations
wewnętrzny [zewnętrzny] interior
cudzoziemski [zagraniczny] foreign
obcy [zagraniczny] foreign
zagraniczny [zagraniczny] overseas