Search term zjednoczenie has 2 results
Jump to
PL Polish EN English
zjednoczenie (n) [unia, organizacja] {n} union (n) [unia, organizacja]
zjednoczenie (n) {n} unification (n)

Polish English translations

PL Synonyms for zjednoczenie EN Translations
towarzystwo [zrzeszenie] m society
stowarzyszenie [zrzeszenie] n affiliation
związek [zrzeszenie] m affiliation
zrzeszenie [zrzeszenie] n organization