Search term zmuszać has one result
Jump to
PLPolishENEnglish
zmuszać(v) force(v)

Polish English translations

PLSynonyms for zmuszaćENTranslations
przekonywać[zmuszać]convencer
namawiać[zmuszać](k-o doexhortar
zmieniać[manipulować]reemplazar
poprawiać[manipulować]ajustar
oszukiwać[manipulować]engañar
fałszować[manipulować]falsificar
trzymać[manipulować]mantener
testować[manipulować]prueba{f}
próbować[manipulować]ensayar
kierować[manipulować]dirigir
sterować[manipulować]controlar