Search term Związek Bojowników o Wolność i Demokrację has one result
Jump to

PL EN Translations for związek

związek (n) [powiązanie] {m} relationship (n) [powiązanie]
związek (n) [powiązanie] {m} affiliation (n) [powiązanie]
związek (n) [powiązanie] {m} connection (n) [powiązanie]
związek (n) [powiązanie] {m} association (n) [powiązanie]
związek (n) [A club, society or umbrella organisation so formed, especially a trade union] {m} affiliation (n) [A club, society or umbrella organisation so formed, especially a trade union]

PL EN Translations for o

o (n) (prp.) against (n)
o (n) (prp.) about (n)
o (n) (prp.) at (n)

PL EN Translations for wolność

wolność (n) [niezależność państwowa] independence (n) [niezależność państwowa]
wolność (n) freedom (n)
wolność (n) liberty (n)
wolność (n) [The lack of a specific constraint] freedom (n) [The lack of a specific constraint]

PL EN Translations for i