Search term zwierzyna łowna has one result
Jump to
PL Polish EN English
zwierzyna łowna game

PL EN Translations for zwierzyna


Polish English translations

PL Synonyms for zwierzyna łowna EN Translations
fauna [zwierzyna] fauna
dziczyzna [zwierzyna] f venison
zwierzyna [zwierzyna] f game ()