Search term O big shit! has one result
Jump to
ENEnglishPTPortuguese
O big shit! puta merda!

ENPTTranslations for big

big(adj adv n v)[adult] maior(adj adv n v)[adult]
big(a)[importance] importante(a)[importance]
big grande
big(a)[importance] grande(a)[importance]
big(a)[size] grande(a)[size]
big(adj adv n v)[adult] adulto(adj adv n v){m}[adult]
big(a)[size] enorme(a)[size]
big(a)[body] gordo(a)[body]
big(a)[size] imenso(a)[size]
big gramarcaco

ENPTTranslations for shit

shit merda{f}
shit bosta
shit bostai
shit cagar
shit(n adj v int)[definite plural: diarrhea] diarreia(n adj v int)[definite plural: diarrhea]
shit cocô{m}
shit cocôelo