Search term unlock has 7 results
ENEnglishPTPortuguese
unlock(v)[truth] descobrir(v)[truth]
unlock(v)[door] abrir(v)[door]
unlock(v)[truth] revelar(v)[truth]
unlock(v)[mystery] desvendar(v)[mystery]
unlock(v)[truth] desvendar(v)[truth]
ENEnglishPTPortuguese
unlock(v)[door] destrancar(v)[door]
unlock destrave
ENSynonyms for unlockPTTranslations
unbar[action]göra tillgänglig
clear[action]åskådlig
admit[action]instämma
reopen[action]återöppna
free[action]gratis
loosen[action]lossna
open[action]öppen
release[disengage]utgivning
unfasten[disengage]knäppa upp
undo[disengage]ångra
set free[disengage]lösgiva
liberate[disengage](formalsätta på fri fot