English Slovenian
Narcissus and Goldmund Narcis in Zlatoust
Narrative poetry Ep
narrow ozek
Narrow hem Biftek
Narseh Narseh
Narses Narseh
Narvik Narvik
Narvik Shield Kampanjski ščit Narvik
NASA NASA
Nasal mucus Lima
Nasif Estéfano Nasif Estéfano
Nasir al-Din al-Tusi Nasir at-Tusi
Naso Nos
Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasir at-Tusi
Natal Sončev obrat
Natalia Oreiro Natalia Oreiro
Natascha Kampusch Natascha Kampusch
Nathan Farragut Twining Nathan Farragut Twining
nation narod
national accounting narodnogospodarsko računovodstvo
National and University Library of Slovenia Narodna in univerzitetna knjižnica
National anthem Državna himna
National Anthem of Russia Himna Ruske federacije
National Anthem of the Soviet Union Himna Sovjetske zveze
National Assembly Državni zbor Republike Slovenije
National Assembly of France Državni zbor Republike Slovenije
National Assembly of Hungary Državni zbor Afganistana
National Assembly of Namibia Državni zbor Republike Slovenije
National Basketball Association NBA
National Basketball Association Most Valuable Player Award MVP
national boundary državna meja
National Council Državni svet Republike Slovenije
National Council of Austria Državni svet Republike Slovenije
National Council of Namibia Državni svet Republike Slovenije
National Council of Switzerland Državni svet Republike Slovenije
national environmental accounting državno okoljsko računovodstvo
national fishing reserve državno ribolovno območje
National Gendarmerie Žandarmerija
National Geographic Society National Geographic Society
National identification number Enotna matična številka občana
national legislation državna zakonodaja
National minority Narodna manjšina
National mottos Nacionalno geslo
national park narodni park
National Park Sjeverni Velebit Sjeverni Velebit
national planning državno načrtovanje
National Socialism Nacionalsocializem
National Socialist German Workers Party Nacionalsocialistična nemška delavska stranka
nationalisation nacionalizacija
nationalism nacionalizem
Nationality Vas
Natisone Nadiža
Native American Indijanci
Native Americans Indijanci
Native Americans in the United States Indijanci
Native copper Baker
Native tongue Materni jezik
Nativity Porod
Nativity scene Jaslice
NATO NATO
NATO phonetic alphabet NATO abeceda
Natsume Sōseki Natsume Soseki
Natural abundance Pogostost izotopa
Natural aptitude Razpolaga
natural area naravno območje
natural areas protection varstvo naravnih območij
natural environment naravno okolje
natural fertiliser naravno gnojilo
natural fibre naravno vlakno