English Slovenian
natural gas zemeljski plin
natural gas exploration iskanje zemeljskega plina
natural gas extraction črpanje zemeljskega plina
natural hazard nevarnost naravnih nesreč
natural heritage naravna dediščina
natural heritage assessment ocena naravne dediščine
natural material naravna snov
natural monument naravni spomenik
Natural number Naravno število
natural park naravni park
natural radioactivity naravna radioaktivnost
natural regeneration naravna regeneracija
natural resource naravni vir
natural resource conservation ohranjanje naravnih virov
natural risk naravno tveganje
natural risk analysis analiza naravnega tveganja
natural risks prevention preprečevanje naravnih nesreč
Natural satelitte Naravni satelit
natural scenery naravna pokrajina
natural science naravoslovje
Natural selection Zakon močnejšega
natural stone naravni drag kamen
natural value naravna vrednota
nature narava
nature conservation ohranjanje narave
nature conservation legislation zakonodaja o ohranjanju narave
nature conservation organisation organizacija za ohranjanje narave
nature conservation programme program ohranjanja narave
nature protection varstvo narave
nature reserve naravni rezervat
Naturism Naturizem
Naujininkai Novi svet
Naunet Nun
Nauru Nauru
Nauruan people Nauru
nausea slabost
nautical chart karta
Nautical mile Morska milja
Naval Criminal Investigative Service Pomorska kriminalno-preiskovalna služba
Naval fleet Flota
Naval ram Oblegovalni oven
Naval ship Vojne ladje
navel popek
Navier-Stokes equations Navier-Stokesove enačbe
navigation navigacija
navigational hazard nevarnost za plovbo
Navy Vojna mornarica
Navy Cross Mornariški križec
Nazareth Nazaret
Nazarje Občina Nazarje
Nazi Nacionalsocializem
Nazi concentration camps Koncentracijsko taborišče
Nazi Germany Tretji rajh
Nazi Party Nacionalsocialistična nemška delavska stranka
Naziism Nacionalsocializem
Nazism Nacionalsocializem
NB Nota
NBA NBA
NBA Most Valuable Player Award MVP
NC Severna Karolina
NC control NC
NC lathe CN Tower
NC unit NC
Nea Liosia Troja
Neanderthal Neandertalec
Neanderthal man Neandertalec
Neanderthals Neandertalec
Neapolitan Neapelj
Near East Bližnji vzhod
Near-Earth asteroid Blizuzemeljski asteroid
Near-Earth object Blizuzemeljski asteroid
Nearsight Kratkovidnost