English Slovenian
nuclear energy jedrska energija
nuclear energy legislation zakonodaja s področja jedrske energije
nuclear energy use raba jedrske energije
nuclear explosion jedrska eksplozija
nuclear facility jedrski obrat
nuclear fission cepitev jedra
nuclear fuel jedrsko gorivo
nuclear fuel element gorivne palice
nuclear fusion zlitje jedra
Nuclear fussion Jedrsko zlivanje
nuclear hazard jedrska nevarnost
Nuclear isomer Izomer
nuclear physics jedrska fizika
Nuclear power Jedrska energija
nuclear power plant jedrska elektrarna
Nuclear proliferation Širjenje jedrskega orožja
nuclear reaction jedrska reakcija
nuclear reactor jedrski reaktor
nuclear research centre center za jedrske raziskave
nuclear risk jedrsko tveganje
nuclear safety jedrska varnost
nuclear test jedrski poskus
nuclear waste radioaktivni odpadki
nuclear weapon jedrsko orožje
Nuclear weapon design Vodikova bomba
nucleic acid nukleinska kislina
Nucleon Nukleon
Nucleotide Nukleotid
nude gol
Nudity in art Ni
Nueva canción Nueva canción
Nuevo Mundo volcano Novi svet
Nuit Nut
null nič
number število
Number of inhabitants Prebivalstvo
Number plate Mednarodna avtomobilska oznaka
Numbering system Številski sistem
Numbers Število
Numeral system Številski sistem
Numerative Številski sistem
Numerative system Številski sistem
Numerical controller NC
Numerical digit Števka
Numerical notation Številski sistem
Numerical prefix Mono
Numismatics Numizmatika
Nun River Nun
Nunchaku Nunchaku
Nupedia Nupedia
Nuphar lutea Rumeni blatnik
Nuremberg Nürnberg
nursery drevesnica
Nursing orderly Bolnikar
nut oreh
Nut roll Slovenska potica
Nut-cracker Hrestač
Nutmeg Muškat
Nutmeg State Connecticut
nutrient hranilna snov
nutrient balance prehransko ravnovesje
nutrient content vsebnost hranilnih snovi
nutrient cycle kroženje hranilnih snovi
nutrient medium prehranski posrednik
nutrient removal odstranjevanje hranilnih snovi
nutrition prehrana
nutritive value of food hranilna vrednost hrane