Swedish English
indirekt indirect
indirekt induktor indirect discharger
indirekt objekt indirect object
indirekt skatt indirect tax
indirekt tal reported speech
indirekt tillvägagångssätt indirectness
Indirekt val Indirect election
indirekta bevis circumstantial evidence
indisk Indian
Indisk dans Odissi
Indisk film Cinema of India
Indisk glasögonfågel Oriental White-eye
Indisk konst Indian art
Indisk litteratur Indian literature
Indisk musik Music of India
Indisk pansarnoshörning Indian Rhinoceros
Indisk rupee Indian rupee
indiska Indian
Indiska adelstitlar Nizam
Indiska halvön Indian subcontinent
Indiska köket Indian cuisine
Indiska oceanen Indian Ocean
indiskret indiscreet
indiskretion indiscretion
indisponerad indisposed
indium indium
individ individual
Individualanarkism Individualist anarchism
individualisera individualize
individualism individualism
individualist individualist
individualistisk individualistic
individualitet individuality
individuell individual
individuell transport private transport
individuellt individually
Indochine Indo-China
indoeuropeisk Indo-European
indoeuropeiska språk Indo-European
Indoeuropéer Indo-European people
Indokina Indochina
Indokinakriget First Indochina War
indoktrinera indoctrinate
indoktrinering indoctrination
Indol Indole
indolens indolence
Indologi Indology
indones Indonesian
Indonesia Raya Indonesia Raya
Indonesien Indonesia
Indonesiens flagga Flag of Indonesia
Indonesiens fotbollslandslag Indonesia national football team
Indonesiens statsvapen Coat of arms of Indonesia
indonesisk Indonesian
indonesiska Indonesian
Indonesiska ordspråk Indonesian proverbs
Indore Indore
Indra Indra
indrag indentation
indragbar retractable
indragbart retractable
indragen rad indented line
Indre Indre
Indre Mission The Church Association for the Inner Mission in Denmark
Indre-et-Loire Indre-et-Loire
Indri Indri
Indricotherium Indricotherium
Indrier Indriidae
indriva levy
indriva skatter collect taxes
indrivare dun
indrypa instill
indrypning instillation
indränka saturate
inducera induce
Inducerad gravitation Induced gravity