Swedish English
intryck print
inträda go in
inträdande incoming
inträde admission
inträdesavgift admission
inträdesförhör entrance examination
inträdesprov entrance examination
inträffa supervene
inträffande varannan månad bimonthly
inträffande varannan vecka biweekly
inträffande vartannat år biennial
intränger trespasses
intrång intrusion
intuition intuition
intuitiv intuitive
intyg certificate
intyga certify
intygande certification
intäkt income
intäkter proceeds
intåg entrée
Inu Yasha InuYasha
Inuit Ataqatigiit Inuit Ataqatigiit
Inuiter Inuit
Inuitisk mytologi Inuit mythology
inunder underneath
inuti inside
Inva Mula Tchako Inva Mula
invadera invade
invalid invalid
invalid- invalid
invalidiserad disabled
invalidiserade personer disabled
invaliditet disability
invandra immigrate
invandrararbetare immigrant worker
invandrare immigrant
invandrat immigrated
Invar Invar
invasion invasion
Invasion of Astro-Monster Invasion of Astro-Monster
Invasionen av Afghanistan War in Afghanistan
Invasionen av Grenada Invasion of Grenada
inveckla implicate
inveckla i strid embroil
invecklad involved
invecklad beskaffenhet intricateness
invecklad i involved in
invecklade complexity
invektiv invective
inventarie inventory
inventarieförteckning inventory
inventarium inventory
inventering stocktaking
Inveraray Castle Inveraray Castle
Invercargill Invercargill
Inverclyde Inverclyde
inverka på sway
inverkan influence
inverkar impacts
Inverness Inverness
inversion inversion
inversionsskikt inversion layer
invertebrat invertebrate
invertera invert
inverterat inverse
Invertsocker Inverted sugar syrup
investera invest
investerar invests
investerare investor
investerat invested
investering investment
investering i föroreningsbekämpning pollution control investment
investeringsbolag mutual fund
investitur investiture
Investmentbank Investment banking
investmentbolag investment company
Investor Investor AB