Search term ögonblicklig has 7 results
SVSwedishENEnglish
ögonblicklig(a)[tid] passing(a)[tid]
ögonblicklig instant
ögonblicklig(a)[tid] instant(a)[tid]
ögonblicklig(a)[allmän] instantaneous(a)[allmän]
ögonblicklig(a)[tid] immediate(a)[tid]
SVSwedishENEnglish
ögonblicklig(a)[tid] momentary(a)[tid]
ögonblicklig instantaneous

Swedish English translations

SVSynonyms for ögonblickligENTranslations
plötslig[kortvarig]sudden
tillfällig[kortvarig]trial
övergående[kortvarig]passing
flyktig[kortvarig]fugacious
omedelbar[blixtsnabb]direct
omgående[blixtsnabb]by return
direkt[blixtsnabb]direct
snar[blixtsnabb]prompt
hastig[snabb]cursory
brådskande[snabb]urgent
brådstörtad[snabb]precipitate(formal)
rask[snabb]quick
kvick[snabb]deft
skyndsam[snabb]hurried