Search term ömse has one result
Jump to
SVSwedishENEnglish
ömse both

Swedish English translations

SVSynonyms for ömseENTranslations
förutsäga[förebåda]forecast
varsla om[förebåda]spell
lova[förebåda]pledge
förespå[förebåda]predict
betyda[förebåda]signify(formal)
innebära[förebåda]connote
bägge[förebåda]the two
båda[förebåda]both