Search term övertala att inte göra has 3 results
Jump to
SV Swedish EN English
övertala att inte göra (v) [inflytande] reason out of (v) [inflytande]
övertala att inte göra (v) [inflytande] talk out of (v) [inflytande]
övertala att inte göra (v) [inflytande] dissuade (v) [inflytande]

SV EN Translations for övertala

övertala
 • övertalad
prevail
 • prevailed
 • prevail
 • prevail
 • prevailed
 • prevailed
övertala
 • övertalad
persuade
 • persuaded
 • persuade
 • persuade
 • persuaded
 • persuaded

SV EN Translations for att

att to
att (o) [konjunktion] that (o) [konjunktion]
att that

SV EN Translations for inte

inte (o) [allmän] not (o) [allmän]
inte (contraction n) [do not] don't (contraction n) [do not]
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
inte not

SV EN Translations for göra

göra (v) [vinst]
 • gjord
make (v) [vinst]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made
göra (v) [handla]
 • gjord
act (v) [handla]
 • acted
 • act
 • act
 • acted
 • acted
göra
 • gjord
cause
 • caused
 • cause
 • cause
 • caused
 • caused
göra (v) [vinst] turn in (v) [vinst]
göra (v) [allmän]
 • gjord
render (v) [allmän] (formal)
 • rendered
 • render
 • render
 • rendered
 • rendered
göra
 • gjord
do
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
göra (v) [aktion]
 • gjord
do (v) [aktion]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
göra (v) [handla]
 • gjord
do (v) [handla]
 • done
 • do
 • do
 • did
 • did
göra (v) [make a mistake]
 • gjord
err (v) [make a mistake] (formal)
 • erred
 • err
 • err
 • erred
 • erred
göra (v) [allmän]
 • gjord
make (v) [allmän]
 • made
 • make
 • make
 • made
 • made