Search term administration has 16 results
ENEnglishSVSwedish
administration administration(u)
administration(n)[business company] administration(n)[business company](u)
administration(n)[the act of administering] administration(n)[the act of administering](u)
administration(n)[business company] förvaltning(n)[business company](u)
administration(n)[the act of administering] förvaltning(n)[the act of administering](u)
ENSynonyms for administrationSVTranslations
government[management]vlada{f}
organisation[management]organizacija
power[term]moč{f}
deception[orchestration]prevara(n)
direction[guidance]uprava
management[guidance]uprava
execution[guidance](formalizvedba{f}
congress[system of administration]kongres
legislature[system of administration]zakonodajno telo
jurisdiction[sphere of duty]jurisdikcija
station[sphere of duty]postaja{f}
office[sphere of duty]urad
business[sphere of duty]delo{n}
ownership[common ownership]lastništvo
SVSwedishENEnglish
administration(u) administration
administration(n)[företag](u) administration(n)[företag]
administration(n)[the act of administering](u) administration(n)[the act of administering]
administration(n)[företag](u) management(n)[företag]
administration(u) direction
administration(u) admin
administration(u) management

Swedish English translations

SVSynonyms for administrationENTranslations
styrelse[förvaltning](uhội đồng quản trị(n)
organisation[förvaltning](utổ chức
regering[ledning](uchính phủ
förvaltning[ledning](uquản lý(n)