Search term anföra has 14 results
SVSwedishENEnglish
anföra(v)[exempel]
 • anförd
quote(v)[exempel]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
anföra(v)[uttalande]
 • anförd
quote(v)[uttalande]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
anföra(v)[exempel]
 • anförd
cite(v)[exempel]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
anföra(v)[uttalande]
 • anförd
cite(v)[uttalande]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
anföra
 • anförd
adduce
 • adduced
 • adduce
 • adduce
 • adduced
 • adduced
SVSwedishENEnglish
anföra(v)[uttalande]
 • anförd
adduce(v)[uttalande]
 • adduced
 • adduce
 • adduce
 • adduced
 • adduced
anföra(v)[leda]
 • anförd
head(v)[leda]
 • headed
 • head
 • head
 • headed
 • headed
anföra(v)[leda]
 • anförd
lead(v)[leda]
 • led
 • lead
 • lead
 • led
 • led
anföra(v)[position]
 • anförd
lead(v)[position]
 • led
 • lead
 • lead
 • led
 • led
anföra(v)[subjekt] bring up(v)[subjekt]
anföra(v)[subjekt]
 • anförd
mention(v)[subjekt]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
anföra(v)[subjekt]
 • anförd
broach(v)[subjekt]
 • broached
 • broach
 • broach
 • broached
 • broached
anföra
 • anförd
command
 • commanded
 • command
 • command
 • commanded
 • commanded
anföra
 • anförd
lead
 • led
 • lead
 • lead
 • led
 • led

Swedish English translations

SVSynonyms for anföraENTranslations
meddela[förtälja]impart
omtala[förtälja]mention
skildra[förtälja]depict
framställa[förtälja]pose
redogöra för[förtälja]give an account of
relatera[förtälja]recount(formal)
dra[förtälja]skedaddle(informal)
rapportera[förtälja]report
referera[förtälja]report
berätta[förtälja]narrate(formal)
återberätta[omtala]retell
återge[omtala]give back
förtälja[omtala]relate(formal)
nämna[yttra]mention
uttrycka[yttra]putting
andraga[yttra]state
observera[yttra]notice
mena[yttra]mean
förklara[yttra]explain
påstå[yttra]allege(formal)