Search term anförvant has one result
Jump to
SVSwedishENEnglish
anförvant relative

Swedish English translations

SVSynonyms for anförvantENTranslations
släkting[frände](ukinsman
familj[frände](ufamily
släkt[släkting]family
anhörig[släkting]relative
blodsförvant[släkting](ublood relation
svägerska[kvinnlig släkting](usister-in-law