Search term annulment has 5 results
Jump to
EN English SV Swedish
annulment (n) [law] annullering (n) [law] (u)
annulment (n) [laws] upphävande (n) {n} [laws]
annulment (n) [laws] återkallande (n) {n} [laws]
annulment (n) [law] ogiltighetsförklaring (n) [law] (u)
annulment annulering
EN Synonyms for annulment SV Translations
invalidation [nullification] ogiltighetsförklaring (u)
cancellation [nullification] annullering (u)
repeal [nullification] avskaffa
dissolution [nullification] upplösning (u)
reversal [revocation] omkastning (u)
abolition [revocation] slopande {n}
abrogation [revocation] (formal annullering (u)
partition [separation] fack {n}
dissociation [separation] avståndstagande
divorce [separation] skilsmässa (u)