Search term avbruten has 5 results
Jump to
SV Swedish EN English
avbruten (a) [osammanhängande] discontinuous (a) [osammanhängande]
avbruten (a) [osammanhängande] interrupted (a) [osammanhängande]
avbruten (a) [osammanhängande] broken up (a) [osammanhängande]
avbruten cancelled
avbruten broken

Swedish English translations

SV Synonyms for avbruten EN Translations
varierande [oregelbunden] непостоя́нный (adj)
växlande [oregelbunden] непостоя́нный (adj)
olika [oregelbunden] разли́чный (determiner adv n)
ojämn [oregelbunden] нечётный
löslig [lös] раствори́мый (adj)
abrupt [lös] внеза́пно (adv)