Search term avta has 22 results
SVSwedishENEnglish
avta(v)[minskas]
 • avtagen
diminish(v)[minskas]
 • diminished
 • diminish
 • diminish
 • diminished
 • diminished
avta(v)[effekt] wear off(v)[effekt]
avta(v)[vind]
 • avtagen
subside(v)[vind]
 • subsided
 • subside
 • subside
 • subsided
 • subsided
avta(v)[to fall into a state of quiet; to cease to rage; to be calmed; to settle down; to become tranquil; to abate]
 • avtagen
subside(v)[to fall into a state of quiet; to cease to rage; to be calmed; to settle down; to become tranquil; to abate]
 • subsided
 • subside
 • subside
 • subsided
 • subsided
avta
 • avtagen
ebb
 • ebbed
 • ebb
 • ebb
 • ebbed
 • ebbed
SVSwedishENEnglish
avta(v)[antal]
 • avtagen
sink(v)[antal]
 • sunk
 • sink
 • sink
 • sank
 • sank
avta(v)[vind] die down(v)[vind]
avta(v)[minska] fall off(v)[minska]
avta(v)[minskas]
 • avtagen
lessen(v)[minskas]
 • lessened
 • lessen
 • lessen
 • lessened
 • lessened
avta(v)[minskas]
 • avtagen
wane(v)[minskas]
 • waned
 • wane
 • wane
 • waned
 • waned
avta(v)[minska] drop off(v)[minska]
avta(v)[vind]
 • avtagen
abate(v)[vind](formal)
 • abated
 • abate
 • abate
 • abated
 • abated
avta(v)[minskas]
 • avtagen
abate(v)[minskas](formal)
 • abated
 • abate
 • abate
 • abated
 • abated
avta(v)[kvantitet] slacken off(v)[kvantitet]
avta(v)[kvantitet]
 • avtagen
slacken(v)[kvantitet]
 • slackened
 • slacken
 • slacken
 • slackened
 • slackened
avta(v)[intressera] taper off(v)[intressera]
avta(v)[minska] become less(v)[minska]
avta(v)[minskas]
 • avtagen
decrease(v)[minskas]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
avta(v)[minska]
 • avtagen
decrease(v)[minska]
 • decreased
 • decrease
 • decrease
 • decreased
 • decreased
avta(v)[minska]
 • avtagen
decline(v)[minska]
 • declined
 • decline
 • decline
 • declined
 • declined
avta(v)[minska] drop away(v)[minska]
avta
 • avtagen
wane
 • waned
 • wane
 • wane
 • waned
 • waned

Swedish English translations

SVSynonyms for avtaENTranslations
falla[sjunka]pasti
vila[lägga sig]mirovati(n v)
lägga[lägga sig]postaviti
klarna[skingras]zjasniti se(adj adv v)
sakta[sakta sig]počási(adv)
sina[upphöra att rinna]njíhov(pronoun)
ge upp[förslappas]opustiti
[gulna]umreti
ge[ge sig]podariti