Search term bägge has 4 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
bägge(a)[båda] either(a)[båda]
bägge(a)[båda] both(a)[båda]
bägge(a)[båda] one and the other(a)[båda]
bägge(a)[båda] the two(a)[båda]

Swedish English translations

SVSynonyms for bäggeENTranslations
förutsäga[förebåda]pronosticar
varsla om[förebåda]pronosticar
lova[förebåda]prometer
betyda[förebåda]presagiar
innebära[förebåda]connotar
ömse[förebåda]los
båda[förebåda]cada