Search term båda has 13 results
SVSwedishENEnglish
båda(v)[omen]
 • bådad
mean(v)[omen]
 • meant
 • mean
 • mean
 • meant
 • meant
båda(v)[omen]
 • bådad
indicate(v)[omen]
 • indicated
 • indicate
 • indicate
 • indicated
 • indicated
båda(v)[framtid]
 • bådad
presage(v)[framtid](literature)
 • presaged
 • presage
 • presage
 • presaged
 • presaged
båda(v)[omen]
 • bådad
promise(v)[omen]
 • promised
 • promise
 • promise
 • promised
 • promised
båda(v)[framtid]
 • bådad
bode(v)[framtid]
 • boded
 • bode
 • bode
 • boded
 • boded
SVSwedishENEnglish
båda(v)[omen]
 • bådad
bode(v)[omen]
 • boded
 • bode
 • bode
 • boded
 • boded
båda(a)[bägge] either(a)[bägge]
båda both
båda(o)[allmän] both(o)[allmän]
båda(a)[bägge] both(a)[bägge]
båda(a)[bägge] one and the other(a)[bägge]
båda(a)[bägge] the two(a)[bägge]
båda(v)[framtid]
 • bådad
spell(v)[framtid]
 • spelled
 • spell
 • spell
 • spelled
 • spelled

Swedish English translations

SVSynonyms for bådaENTranslations
alla[gemensamt]everything
tillsammans[gemensamt]together
duo[tvenne](uduo
två[tvenne]fortnight
förutsäga[förebåda]forecast
varsla om[förebåda]spell
lova[förebåda]pledge
förespå[förebåda]predict
betyda[förebåda]signify(formal)
innebära[förebåda]connote
bägge[förebåda]the two
ömse[förebåda]both
grund[skär](ubasic
skär[holme]skerry
kobbe[holme]islet
rev[holme](ureef
kalv[holme](uveal
klippa[holme]cliff
häll[holme]slab
atoll[holme](uatoll