Search term belägenhet has 4 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
belägenhet(n)[byggnad](u) exposure(n)[byggnad]
belägenhet(n)[bio](u) site(n)[bio]
belägenhet(n)[bio](u) location(n)[bio]
belägenhet(u) plight

Swedish English translations

SVSynonyms for belägenhetENTranslations
situation[läge](usituation
förhållanden[läge]ncourse of events
ställning[läge](urack
författning[läge](uconstitution
stämning[läge](uambiance
lott[läge](ulot
villkor[läge]ncondition
kasus[läge](invariablegrammatical case(n)
tillstånd[läge]nstate
förhållande[situation]nratio
omständighet[situation](ucircumstance
status[situation](ustatus
skick[situation]nstate
konjunktur[situation](ubusiness cycle
läge[situation]nsituation
betingelser[omständigheter](upstipulations
auspicier[omständigheter](ppatronage
undanflykter[omständigheter]evation
krus[omständigheter]njug
position[ställning](usituation