Search term bestrida has 14 results
SVSwedishENEnglish
bestrida(v)[finance: to assume or pay for]
 • bestriden
absorb(v)[finance: to assume or pay for]
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
bestrida(v)[meningsskiljaktighet]
 • bestriden
dispute(v)[meningsskiljaktighet]
 • disputed
 • dispute
 • dispute
 • disputed
 • disputed
bestrida(v)[allmän]
 • bestriden
gainsay(v)[allmän]
 • gainsaid
 • gainsay
 • gainsay
 • gainsaid
 • gainsaid
bestrida(v)[to deny; to contradict]
 • bestriden
gainsay(v)[to deny; to contradict]
 • gainsaid
 • gainsay
 • gainsay
 • gainsaid
 • gainsaid
bestrida
 • bestriden
contest
 • contested
 • contest
 • contest
 • contested
 • contested
SVSwedishENEnglish
bestrida(v)[meningsskiljaktighet]
 • bestriden
contest(v)[meningsskiljaktighet]
 • contested
 • contest
 • contest
 • contested
 • contested
bestrida(v)[pengar]
 • bestriden
defray(v)[pengar](formal)
 • defrayed
 • defray
 • defray
 • defrayed
 • defrayed
bestrida(v)[to pay or discharge (a debt, expense etc.); to meet (the cost of something)]
 • bestriden
defray(v)[to pay or discharge (a debt, expense etc.); to meet (the cost of something)](formal)
 • defrayed
 • defray
 • defray
 • defrayed
 • defrayed
bestrida(v)[pengar] pay for(v)[pengar]
bestrida(v)[tvivel]
 • bestriden
impugn(v)[tvivel](formal)
 • impugned
 • impugn
 • impugn
 • impugned
 • impugned
bestrida(v)[tvivel] raise doubts(v)[tvivel]
bestrida
 • bestriden
deny
 • denied
 • deny
 • deny
 • denied
 • denied
bestrida
 • bestriden
gainsay
 • gainsaid
 • gainsay
 • gainsay
 • gainsaid
 • gainsaid
bestrida
 • bestriden
defray(formal)
 • defrayed
 • defray
 • defray
 • defrayed
 • defrayed

Swedish English translations

SVSynonyms for bestridaENTranslations
besvara[svara på]besvare
skänka[betala]donere(v)
bekämpa[neka till]bekæmpe(v n)
sköta[stå för]tage sig af
bära[stå för]bære
ersätta[gå upp emot]substituere(v n)
upphäva[förneka]ophæve(adj v)
betala[motsvara]betale
täcka[motsvara]dække(v n adj)
realisera[förverkliga]sælge
diskutera[tvivla på]diskutere
klandra[tvivla på]dadle(n v)