Search term betona has 9 results
SVSwedishENEnglish
betona(v)[konversation]
 • betonad
accent(v)[konversation]
 • accented
 • accent
 • accent
 • accented
 • accented
betona(v)[konversation]
 • betonad
accentuate(v)[konversation]
 • accentuated
 • accentuate
 • accentuate
 • accentuated
 • accentuated
betona(v)[to bring out distinctly]
 • betonad
accentuate(v)[to bring out distinctly]
 • accentuated
 • accentuate
 • accentuate
 • accentuated
 • accentuated
betona(v)[konversation]
 • betonad
emphasize(v)[konversation]
 • emphasized
 • emphasize
 • emphasize
 • emphasized
 • emphasized
betona(v)[stress]
 • betonad
emphasize(v)[stress]
 • emphasized
 • emphasize
 • emphasize
 • emphasized
 • emphasized
SVSwedishENEnglish
betona
 • betonad
stress
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
betona(v)[lingvistik]
 • betonad
stress(v)[lingvistik]
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
betona accentutate
betona
 • betonad
accentuate
 • accentuated
 • accentuate
 • accentuate
 • accentuated
 • accentuated

Swedish English translations

SVSynonyms for betonaENTranslations
understryka[trycka på]tähdentää
trycka[trycka på]kopauttaa(n v)
accentuera[framhäva]merkitä
förstärka[framhäva]vahvistaa
skärpa[framhäva](upahentaa
hävda[lägga vikt vid]vakuuttaa
markera[lägga vikt vid]rastittaa(n v)
demonstrera[visa]demonstroida(v)
säga[frambringa ljud]panna
uttala[frambringa ljud]lausua
kräva[påstå]tiukata(v n)