Search term Bon has 5 results
ENEnglishSVSwedish
Bön Bön
SVSwedishENEnglish
bön(n v)[act of requesting](u) request(n v)[act of requesting]
bön(u) prayer
bön(n)[religion](u) prayer(n)[religion]
bön(u) request

Swedish English translations

SVSynonyms for bonENTranslations
petition[anhållan](uBittschrift{f}
ansökan[anhållan]nGesuch{n}
hemställan[anhållan](invariableAntrag{m}
anspråk[anhållan]nAnspruch{m}
krav[anhållan]nNachfrage{f}
önskemål[anhållan]nDesideratum(n)
önskan[anhållan]nWunsch{m}
begäran[anhållan]nUnterschriftensammlung
gudstjänst[andakt](uGottesdienst{m}
förrättning[andakt]Aufgabe{f}
ritual[andakt](uRitual{n}
akt[andakt](uVergehen{n}
mässa[andakt](uMesse{f}
fråga[ansökan]Anfrage{f}
anmodan[ansökan]nEingabe(f)
fordran[ansökan]nForderung{f}
böneskrift[ansökan](uApplikation
anhållan[ansökan](invariableEingabe(f)
andakt[åkallan]andächtig
lov[åkallan]nUrlaub{m}