Search term diskriminering has 4 results
Jump to
SVSwedishENEnglish
diskriminering(n)[distinct treatment on the basis of prejudice](u) discrimination(n)[distinct treatment on the basis of prejudice]
diskriminering(n)[uppförande](u) discrimination(n)[uppförande]
diskriminering(u) victimization
diskriminering(u) discrimination

Swedish English translations

SVSynonyms for diskrimineringENTranslations
bojkott[utfrysning](uboycott
landsförvisning[utfrysning](ubanishment
isolering[köpförbud](uinsulation
avstängning[köpförbud]suspension
blockad[köpförbud](ublockade
spärr[köpförbud](ubar
xenofobi[främlingshat](uxenophobia
fördom[missgynnande](uprejudice(pej.)
mannamån[missgynnande]favouring
partiskhet[missgynnande](ubias