Search term dress has 18 results
ENEnglishSVSwedish
dress(n)[clothing] dräkt(n)[clothing](u)
dress(n v)[apparel] dress(n v)[apparel]
dress göra toalett
dress klä på sig
dress klänning
ENEnglishSVSwedish
dress(n v)[apparel] toalett(n v)[apparel](u)
dress(n v)[apparel] klädsel(n v)[apparel](u)
dress(n)[clothing - woman] dräkt(n)[clothing - woman](u)
dress(n v)[apparel] dräkt(n v)[apparel](u)
dress(n v)[apparel] kläder(n v)[apparel](p)
dress(v)[medicine]
 • dressed
 • dress
 • dress
 • dressed
 • dressed
förbinda(v)[medicine]
 • förbunden
dress(n v)[apparel] kostym(n v)[apparel](u)
dress(v)[intransitive] klä sig(v)[intransitive]
dress(v)[transitive]
 • dressed
 • dress
 • dress
 • dressed
 • dressed
bekläda(v)[transitive]
 • beklädd
dress(v)[transitive]
 • dressed
 • dress
 • dress
 • dressed
 • dressed
klä(v)[transitive]
 • klädd
dress
 • dressed
 • dress
 • dress
 • dressed
 • dressed
klä
 • klädd
dress
 • dressed
 • dress
 • dress
 • dressed
 • dressed
kläda
 • klädd
ENSynonyms for dressSVTranslations
clothing[clothes]कपड़े(n)
suit[clothes]ढालना
skirt[thing]स्कर्ट{f}(skarṭ)
clothes[item of clothing]कपड़े(n)
SVSwedishENEnglish
dress(n v)[apparel] dress(n v)[apparel]

Swedish English translations

SVSynonyms for dressENTranslations
dräkt[klädsel](udragt
kjol[klädsel](unederdel
toalett[klädsel](udragt
blåsa[klädsel](ublæse
nummer[klädsel]nnummer(n)
klänning[klädsel]påklædning