Search term du kan inte både äta kakan och behålla den has one result
Jump to

SVENTranslations for du

du(o)[allmän] you(o)[allmän]
du(o)[pers. pron. - subjekt - sg.] you(o)[pers. pron. - subjekt - sg.]
du thou
du(pronoun v n)[singular informal form of "you"] thou(pronoun v n)[singular informal form of "you"]
du yer
du you

SVENTranslations for kan

SVENTranslations for inte

inte(o)[allmän] not(o)[allmän]
inte(contraction n)[do not] don't(contraction n)[do not]
inte doesn´t
inte don't
inte don´t
inte not

SVENTranslations for både

både(determiner conj)[both...and...] both(determiner conj)[both...and...]

SVENTranslations for äta

äta
 • äten
swallow
 • swallowed
 • swallow
 • swallow
 • swallowed
 • swallowed
äta
 • äten
consume
 • consumed
 • consume
 • consume
 • consumed
 • consumed
äta(v)[allmän]
 • äten
eat(v)[allmän]
 • eaten
 • eat
 • eat
 • ate
 • ate
äta(v)[djur]
 • äten
eat(v)[djur]
 • eaten
 • eat
 • eat
 • ate
 • ate
äta(o)[mat]
 • äten
eat(o)[mat]
 • eaten
 • eat
 • eat
 • ate
 • ate
äta(v)[djur]
 • äten
feed(v)[djur](informal)
 • fed
 • feed
 • feed
 • fed
 • fed
äta have lunch (or dinner ..)
äta
 • äten
eat
 • eaten
 • eat
 • eat
 • ate
 • ate

SVENTranslations for och

och too
och as well as
och(o)[plus] and also(o)[plus]
och in addition to
och(o)[plus] plus(o)[plus]
och and
och(o)[konjunktion] and(o)[konjunktion]
och(int)[reply of indifference] so what(int)[reply of indifference]
och together with

SVENTranslations for behålla

behålla(v)[egendom]
 • behållen
keep(v)[egendom]
 • kept
 • keep
 • keep
 • kept
 • kept
behålla(v)[situation]
 • behållen
preserve(v)[situation]
 • preserved
 • preserve
 • preserve
 • preserved
 • preserved
behålla(v)[situation]
 • behållen
maintain(v)[situation]
 • maintained
 • maintain
 • maintain
 • maintained
 • maintained
behålla
 • behållen
retain
 • retained
 • retain
 • retain
 • retained
 • retained
behålla(v)[egendom]
 • behållen
retain(v)[egendom]
 • retained
 • retain
 • retain
 • retained
 • retained
behålla(v)[sysselsättning]
 • behållen
retain(v)[sysselsättning]
 • retained
 • retain
 • retain
 • retained
 • retained
behålla(v)[sysselsättning] keep on(v)[sysselsättning]
behålla(v)[mat] keep down(v)[mat]
behålla(v)[mat] hold down(v)[mat]
behålla
 • behållen
keep
 • kept
 • keep
 • keep
 • kept
 • kept

SVENTranslations for den

den that
den(o)[demonstrativ] that(o)[demonstrativ]
den(o)[bestämd artikel] the(o)[bestämd artikel]
den(o)[indefinit pronomen - sg.] which(o)[indefinit pronomen - sg.]
den so-and-so
den it
den(o)[pers. pron. - direkt objekt] it(o)[pers. pron. - direkt objekt]
den(o)[pers. pron. - subjekt] it(o)[pers. pron. - subjekt]
den(o)[indefinit pronomen - sg.] whichever(o)[indefinit pronomen - sg.]
den the