Search term egendom has 13 results
SVSwedishENEnglish
egendom(n)[allmän](u) property(n)[allmän]
egendom(n)[hus](u) property(n)[hus]
egendom(n)[rättsvetenskap](u) property(n)[rättsvetenskap]
egendom(n)[tillhörigheter](u) property(n)[tillhörigheter]
egendom(n)[äganderätt](u) property(n)[äganderätt]
SVSwedishENEnglish
egendom(n)[allmän](u) asset(n)[allmän]
egendom(n)[allmän](u) possession(n)[allmän]
egendom(n)[tillhörigheter](u) belongings(n)[tillhörigheter]
egendom(n)[tillhörigheter](u) possessions(n)[tillhörigheter]
egendom(u) estate
egendom(n)[area of land under single ownership](u) estate(n)[area of land under single ownership]
egendom(n)[rättsvetenskap](u) estate(n)[rättsvetenskap]
egendom(u) property

Swedish English translations

SVSynonyms for egendomENTranslations
lösöre[ägodel]nchattel
förmögenhet[ägodel](uwealth
besittning[ägodel](udominion
effekter[ägodel]effects
saker[ägodel](upstuff
prylar[ägodel](upgadgetry
grejor[ägodel](pparaphernalia
tillhörighet[ägodel]belonging
jordlott[mark]land allotment
grund[mark](ubasic
äga[mark]estate
domän[mark](udemesne
ställe[mark]nplace
gård[mark]farm
trädgård[mark](ugarden
täppa[mark]turf
byggnadsplats[mark](ubuilding site
avstyckning[mark]parcelling out
tomt[mark](ubuilding plot
ägodel[tillhörighet]property