Search term energi has 7 results
SVSwedishENEnglish
energi(u) energy
energi(n)[capacity to do work](u) energy(n)[capacity to do work]
energi(n)[teknisk](u) energy(n)[teknisk]
energi(n)[vitalitet](u) energy(n)[vitalitet]
energi(n)[vitalitet](u) vitality(n)[vitalitet]
SVSwedishENEnglish
energi(n)[vitalitet](u) vigor(n)[vitalitet]
energi(u) vim

Swedish English translations

SVSynonyms for energiENTranslations
kraft[fart](uvoima
mod[fart]nurhoollisuus
eld[fart](utuli
värme[fart](ukuumotus(n)
geist[fart]palo
dynamik[fart](udynamiikka(n)
liv[fart]ntappelu
styrka[kraft](uvahva puoli(n adj adv)
fart[kraft](unopeus
tåga[kraft]edetä
väsen[kraft](invariableolento
kärna[kraft]ydin
nerv[kraft](usuoni
glöd[iver](uhiillos
entusiasm[iver](uinnostus
nitälskan[iver]kiihko
omsorg[iver](uhoiva-ala(n v)
flit[iver]nahkeruus
plikttrohet[iver](ulojaalius(n)
ihärdighet[iver](uahkeruus