Search term ersätta has 23 results
SV Swedish EN English
ersätta (v) [ersättande]
 • ersatt
displace (v) [ersättande]
 • displaced
 • displace
 • displace
 • displaced
 • displaced
ersätta (v) [förluster]
 • ersatt
regain (v) [förluster]
 • regained
 • regain
 • regain
 • regained
 • regained
ersätta (v) [förluster]
 • ersatt
recoup (v) [förluster]
 • recouped
 • recoup
 • recoup
 • recouped
 • recouped
ersätta (v) [person]
 • ersatt
replace (v) [person]
 • replaced
 • replace
 • replace
 • replaced
 • replaced
ersätta (v) [föremål]
 • ersatt
replace (v) [föremål]
 • replaced
 • replace
 • replace
 • replaced
 • replaced
SV Swedish EN English
ersätta (v) [fel] make up for (v) [fel]
ersätta (v) [varor]
 • ersatt
substitute (v) [varor]
 • substituted
 • substitute
 • substitute
 • substituted
 • substituted
ersätta (v) [person]
 • ersatt
substitute (v) [person]
 • substituted
 • substitute
 • substitute
 • substituted
 • substituted
ersätta (v) [skada]
 • ersatt
refund (v) [skada]
 • refunded
 • refund
 • refund
 • refunded
 • refunded
ersätta (v) [utgifter]
 • ersatt
reimburse (v) [utgifter]
 • reimbursed
 • reimburse
 • reimburse
 • reimbursed
 • reimbursed
ersätta (v) [skada]
 • ersatt
reimburse (v) [skada]
 • reimbursed
 • reimburse
 • reimburse
 • reimbursed
 • reimbursed
ersätta (v) [ansträngning]
 • ersatt
repay (v) [ansträngning]
 • repaid
 • repay
 • repay
 • repaid
 • repaid
ersätta (v) [betalning]
 • ersatt
remunerate (v) [betalning]
 • remunerated
 • remunerate
 • remunerate
 • remunerated
 • remunerated
ersätta (v) [ansträngning]
 • ersatt
remunerate (v) [ansträngning]
 • remunerated
 • remunerate
 • remunerate
 • remunerated
 • remunerated
ersätta (v) [ansträngning]
 • ersatt
reward (v) [ansträngning]
 • rewarded
 • reward
 • reward
 • rewarded
 • rewarded
ersätta (v) [skada]
 • ersatt
compensate (v) [skada]
 • compensated
 • compensate
 • compensate
 • compensated
 • compensated
ersätta
 • ersatt
compensate
 • compensated
 • compensate
 • compensate
 • compensated
 • compensated
ersätta (v) [person]
 • ersatt
supersede (v) [person]
 • superseded
 • supersede
 • supersede
 • superseded
 • superseded
ersätta (v) [förbättring]
 • ersatt
supersede (v) [förbättring]
 • superseded
 • supersede
 • supersede
 • superseded
 • superseded
ersätta (v) [skada]
 • ersatt
recompense (v) [skada] (formal)
 • recompensed
 • recompense
 • recompense
 • recompensed
 • recompensed
ersätta
 • ersatt
supersede
 • superseded
 • supersede
 • supersede
 • superseded
 • superseded
ersätta
 • ersatt
recompense (formal)
 • recompensed
 • recompense
 • recompense
 • recompensed
 • recompensed
ersätta
 • ersatt
reimburse
 • reimbursed
 • reimburse
 • reimburse
 • reimbursed
 • reimbursed

Swedish English translations