Search term expecting has 4 results
Jump to
ENEnglishSVSwedish
expecting(a)[general] väntande(a)[general]
expecting(a)[general] förväntansfull(a)[general]
expecting(a)[medicine] gravid(a)[medicine]
expecting(a)[medicine] havande(a)[medicine]
ENSynonyms for expectingSVTranslations
trusting[anticipating]förtroendefull
believing[anticipating]troende(invariable)
desiring[anticipating]önskar
hoping[anticipating]hoppas
expectant[pregnant]förväntansfull
hopeful[in anticipation]hoppfull
eager[in anticipation]längtande
waiting[in anticipation]väntar
watchful[in anticipation]på alerten
pregnant[animal]innehållsrik
big[animal]vuxen
anticipating[with child]förvänta
in anticipation[expectant]i förväntan