Search term få ersättning för förluster från has 3 results
Jump to

SV EN Translations for

(v) [pengar]
 • fången
draw (v) [pengar]
 • drawn
 • draw
 • draw
 • drew
 • drew
(v) [förvärva]
 • fången
acquire (v) [förvärva]
 • acquired
 • acquire
 • acquire
 • acquired
 • acquired
(v) [förvärva]
 • fången
get (v) [förvärva]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [present]
 • fången
get (v) [present]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
(v) [sjukdom]
 • fången
get (v) [sjukdom]
 • got
 • get
 • get
 • got
 • got
be allowed to
(v) [sjukdom]
 • fången
catch (v) [sjukdom]
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
(v) [sjukdom]
 • fången
contract (v) [sjukdom]
 • contracted
 • contract
 • contract
 • contracted
 • contracted
(v) [färg] take on (v) [färg]
(v) [djur]
 • fången
produce (v) [djur]
 • produced
 • produce
 • produce
 • produced
 • produced

SV EN Translations for ersättning

ersättning (n) [föremål] (u) apology (n) [föremål]
ersättning (u) compensation
ersättning (n) [kostnad] (u) compensation (n) [kostnad]
ersättning (n) [utgifter] (u) reimbursement (n) [utgifter]
ersättning (n) [a payment for work done; wages, salary, emolument] (u) remuneration (n) [a payment for work done; wages, salary, emolument] (formal)
ersättning (u) redress (formal)
ersättning (u) indemnity
ersättning (adj n) [something made in imitation] (u) ersatz (adj n) [something made in imitation]
ersättning (n) [föremål] (u) substitute (n) [föremål]
ersättning (u) replacement

SV EN Translations for för

för too
för (o) [grad] too (o) [grad]
för (o) [grad] overly (o) [grad]
för (o) [grund] as (o) [grund]
för (o) [allmän] to (o) [allmän]
för (o) [till ära för] to (o) [till ära för]
för (o) [grund] because (o) [grund]
för (o) [grund] because of the fact that (o) [grund]
för (o) [grund] as a result of (o) [grund]
för (o) [grund] on account of (o) [grund]

SV EN Translations for förluster

SV EN Translations for från

från off
från (o) [ursprung] of (o) [ursprung]
från (o) [plats] from (o) [plats]
från (o) [tid] from (o) [tid]
från (o) [ursprung] from (o) [ursprung]
från (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at] from (prep) [with the origin, starting point or initial reference of or at]
från (o) [ursprung] coming from (o) [ursprung]
från (o) [ursprung] originating from (o) [ursprung]
från from