Search term förbi has 6 results
SVSwedishENEnglish
förbi(o)[möjlighet] beyond(o)[möjlighet]
förbi past
förbi(o)[läge] past(o)[läge]
förbi(o)[möjlighet] past(o)[möjlighet]
förbi(o)[slut] over(o)[slut]
SVSwedishENEnglish
förbi(o)[läge] farther than(o)[läge]

Swedish English translations

SVSynonyms for förbiENTranslations
uppgiven[förlorad]stated
förtappad[förlorad]reprobate(formal)
ute[förlorad]out of doors
fåfäng[förlorad]futile
utmattad[uttröttad]exhausted
matt[uttröttad]checkmate
schack[uttröttad]nchess
slutkörd[uttröttad]run-down
slut[uttröttad]nThe End(n)
färdig[uttröttad]completed
sliten[uttröttad]trite
trött[uttröttad]weary
svag[kraftlös]weak
maktlös[kraftlös]powerless
uttröttad[trött]wearied
kraftlös[trött]enervated
försvagad[trött]impaired
klen[trött]infirm
orkeslös[trött]infirm
dålig[trött]badly