Search term förbindelse has 17 results
SV Swedish EN English
förbindelse (n) [idé] (u) relationship (n) [idé]
förbindelse (n) [person] (u) contact (n) [person]
förbindelse (n) [utomäktenskapligt förhållande] (u) liaison (n) [utomäktenskapligt förhållande]
förbindelse (n) [länk] (u) liaison (n) [länk]
förbindelse (n) [länk] (u) link (n) [länk]
SV Swedish EN English
förbindelse (n) [idé] (u) association (n) [idé]
förbindelse (n) [allmänna kommunikationer] (u) service (n) [allmänna kommunikationer]
förbindelse (n) [person] (u) connection (n) [person]
förbindelse (n) [länk] (u) connection (n) [länk]
förbindelse (n) [idé] (u) connection (n) [idé]
förbindelse (n) [allmän] (u) connection (n) [allmän]
förbindelse (n) [allmän] (u) affiliation (n) [allmän]
förbindelse (n) [utomäktenskapligt förhållande] (u) affair (n) [utomäktenskapligt förhållande]
förbindelse (u) alliance
förbindelse (u) bond
förbindelse (u) connection
förbindelse (u) undertaking (formal)

Swedish English translations

SV Synonyms for förbindelse EN Translations
kommunikation [samfärdsel] (u communication (formal)
rörelse [samfärdsel] (u afoot
utbyte [samfärdsel] n yield
gående [samfärdsel] n walker
fart [samfärdsel] (u pace
trafik [samfärdsel] (u traffic
samvaro [sällskapande] time together
relationer [sällskapande] (up relationships
intimitet [sällskapande] (u intimacy
umgänge [sällskapande] n association
kontakt [föreningslänk] (u contact
gemenskap [föreningslänk] (u fellowship
band [föreningslänk] n strap
sällskap [umgänge] n company
relation [umgänge] (u relationship
samband [umgänge] n connection
sammanhang [umgänge] n context
lag [umgänge] (u team
beröring [umgänge] (u feel
lägenhet [transportmedel] (u apartment