Search term förklara has 21 results
SVSwedishENEnglish
förklara(v)[säga]
 • förklarad
state(v)[säga]
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
förklara(v)[klargöra] account for(v)[klargöra]
förklara(v)[uttalande]
 • förklarad
declare(v)[uttalande]
 • declared
 • declare
 • declare
 • declared
 • declared
förklara(v)[tillkännage]
 • förklarad
declare(v)[tillkännage]
 • declared
 • declare
 • declare
 • declared
 • declared
förklara declaration
SVSwedishENEnglish
förklara(v)[tillkännage]
 • förklarad
profess(v)[tillkännage](formal)
 • professed
 • profess
 • profess
 • professed
 • professed
förklara(v)[uttalande]
 • förklarad
pronounce(v)[uttalande]
 • pronounced
 • pronounce
 • pronounce
 • pronounced
 • pronounced
förklara(v)[visa]
 • förklarad
explain(v)[visa]
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained
förklara(v)[klargöra]
 • förklarad
explain(v)[klargöra]
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained
förklara(v)[excuse]
 • förklarad
explain(v)[excuse]
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained
förklara(v)[allmän]
 • förklarad
explain(v)[allmän]
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained
förklara(v)[allmän]
 • förklarad
enlighten(v)[allmän]
 • enlightened
 • enlighten
 • enlighten
 • enlightened
 • enlightened
förklara(v)[allmän]
 • förklarad
clarify(v)[allmän]
 • clarified
 • clarify
 • clarify
 • clarified
 • clarified
förklara(v)[make clear]
 • förklarad
elucidate(v)[make clear]
 • elucidated
 • elucidate
 • elucidate
 • elucidated
 • elucidated
förklara(v)[allmän]
 • förklarad
elucidate(v)[allmän]
 • elucidated
 • elucidate
 • elucidate
 • elucidated
 • elucidated
förklara(v)[allmän]
 • förklarad
illuminate(v)[allmän]
 • illuminated
 • illuminate
 • illuminate
 • illuminated
 • illuminated
förklara(v)[visa]
 • förklarad
show(v)[visa]
 • showed
 • show
 • show
 • showed
 • showed
förklara
 • förklarad
elucidate
 • elucidated
 • elucidate
 • elucidate
 • elucidated
 • elucidated
förklara
 • förklarad
declare
 • declared
 • declare
 • declare
 • declared
 • declared
förklara
 • förklarad
expound
 • expounded
 • expound
 • expound
 • expounded
 • expounded
förklara
 • förklarad
explain
 • explained
 • explain
 • explain
 • explained
 • explained

Swedish English translations

SVSynonyms for förklaraENTranslations
tyda[förtydliga]decipher
uppfatta[förtydliga]perceive
uttrycka[förtydliga]putting
kommentera[förtydliga]annotate
dechiffrera[förtydliga]decipher
tolka[förtydliga]construe
lösa[uttyda]solve
läsa[uttyda]read
förstå[uttyda]understand
fatta[uttyda]take
begripa[uttyda]understand
förtydliga[uttyda]exemplify
klarlägga[klargöra]clarify
illustrera[klargöra]illustrate
åskådliggöra[klargöra]visualise
komplettera[klargöra]replenish(formal)
kasta ljus över[klargöra]elucidate
belysa[klargöra]elucidate
bedyra[försäkra]assert
betyga[försäkra]declare solemnly