Search term förminska has 5 results
Jump to
SV Swedish EN English
förminska (v) [storlek]
 • förminskad
diminish (v) [storlek]
 • diminished
 • diminish
 • diminish
 • diminished
 • diminished
förminska (v) [storlek]
 • förminskad
lessen (v) [storlek]
 • lessened
 • lessen
 • lessen
 • lessened
 • lessened
förminska
 • förminskad
dwindle
 • dwindled
 • dwindle
 • dwindle
 • dwindled
 • dwindled
förminska (v) [storlek] make less (v) [storlek]
förminska
 • förminskad
diminish
 • diminished
 • diminish
 • diminish
 • diminished
 • diminished

Swedish English translations

SV Synonyms for förminska EN Translations
minska [göra lägre] dwindle
reducera [göra lägre] reducing
avkorta [göra lägre] shorten
knappa in [göra lägre] reduce
dra av [göra lägre] deduct
slå av på [göra lägre] give a discount of
inskränka [göra lägre] restrict
pressa [göra lägre] clentch
pruta [göra lägre] haggle
sänka [göra lägre] turn down
förkorta [minska] abbreviate
krympa [minska] dwindle
decimera [minska] decimate
dämpa [minska] cushion
förringa [minska] belittle