Search term förminskas has 8 results
SV Swedish EN English
förminskas (v) [minskas] decrease (v) [minskas]
förminskas (v) [minskas] abate (v) [minskas] (formal)
förminskas (v) [minskas] diminish (v) [minskas]
förminskas (v) [reduceras] diminish (v) [reduceras]
förminskas (v) [minskas] wane (v) [minskas]
SV Swedish EN English
förminskas (v) [minskas] lessen (v) [minskas]
förminskas (v) [reduceras] dwindle (v) [reduceras]
förminskas (v) [reduceras] shrink (v) [reduceras]

Swedish English translations

SV Synonyms for förminskas EN Translations
minska [avta] vermindern (sich)
sjunka [avta] vermindern (sich)
krympa [avta] zusammenziehen (sich)