Search term förstärka has 20 results
SVSwedishENEnglish
förstärka(v)[stärka]
 • förstärkt
fortify(v)[stärka]
 • fortified
 • fortify
 • fortify
 • fortified
 • fortified
förstärka(v)[stärka] make firmer(v)[stärka]
förstärka(v)[höja] make greater(v)[höja]
förstärka(v)[höja]
 • förstärkt
enhance(v)[höja]
 • enhanced
 • enhance
 • enhance
 • enhanced
 • enhanced
förstärka(v)[vrede]
 • förstärkt
intensify(v)[vrede]
 • intensified
 • intensify
 • intensify
 • intensified
 • intensified
SVSwedishENEnglish
förstärka(v)[höja]
 • förstärkt
intensify(v)[höja]
 • intensified
 • intensify
 • intensify
 • intensified
 • intensified
förstärka(v)[vrede]
 • förstärkt
heighten(v)[vrede]
 • heightened
 • heighten
 • heighten
 • heightened
 • heightened
förstärka(v)[höja]
 • förstärkt
heighten(v)[höja]
 • heightened
 • heighten
 • heighten
 • heightened
 • heightened
förstärka(v)[elektronik]
 • förstärkt
amplify(v)[elektronik]
 • amplified
 • amplify
 • amplify
 • amplified
 • amplified
förstärka(v)[allmän]
 • förstärkt
amplify(v)[allmän]
 • amplified
 • amplify
 • amplify
 • amplified
 • amplified
förstärka
 • förstärkt
amplify
 • amplified
 • amplify
 • amplify
 • amplified
 • amplified
förstärka(v)[vrede]
 • förstärkt
inflame(v)[vrede]
 • inflamed
 • inflame
 • inflame
 • inflamed
 • inflamed
förstärka(v)[höja]
 • förstärkt
augment(v)[höja]
 • augmented
 • augment
 • augment
 • augmented
 • augmented
förstärka(v)[position]
 • förstärkt
consolidate(v)[position]
 • consolidated
 • consolidate
 • consolidate
 • consolidated
 • consolidated
förstärka(v)[allmän]
 • förstärkt
reinforce(v)[allmän]
 • reinforced
 • reinforce
 • reinforce
 • reinforced
 • reinforced
förstärka
 • förstärkt
reinforce
 • reinforced
 • reinforce
 • reinforce
 • reinforced
 • reinforced
förstärka(v)[stärka]
 • förstärkt
strengthen(v)[stärka]
 • strengthened
 • strengthen
 • strengthen
 • strengthened
 • strengthened
förstärka(v)[position]
 • förstärkt
strengthen(v)[position]
 • strengthened
 • strengthen
 • strengthen
 • strengthened
 • strengthened
förstärka
 • förstärkt
fortify
 • fortified
 • fortify
 • fortify
 • fortified
 • fortified
förstärka augmented

Swedish English translations

SVSynonyms for förstärkaENTranslations
inträda[tillkomma]enter
möta[tillkomma]envisage
hända[tillkomma]betide
framhålla[framhäva]point out
accentuera[framhäva]accentuate
poängtera[framhäva]emphasize
betona[framhäva]emphasize
kursivera[framhäva]italicize
skärpa[framhäva](uexacerbate(formal)
understryka[framhäva]emphasize
rädda[hjälpa]fearing
bistå[hjälpa]assist
frälsa[hjälpa]save(formal)
undsätta[hjälpa]succour
framhäva[lägga vikt vid]highlight
hävda[lägga vikt vid]assert
markera[lägga vikt vid]highlight
driva i höjden[skruva upp]boost
öka[skruva upp]accrue
förhöja[öka]augment