Search term förteckning has 6 results
SVSwedishENEnglish
förteckning(u) list
förteckning(n)[listning](u) enumeration(n)[listning]
förteckning(n)[listning](u) listing(n)[listning]
förteckning(n)[listning](u) naming(n)[listning]
förteckning(u) index
SVSwedishENEnglish
förteckning(u) inventory

Swedish English translations

SVSynonyms for förteckningENTranslations
register[lista]nindex
rulla[lista]wheel
längd[lista](uhieght
dagbok[anteckningsbok](udiary
huvudbok[anteckningsbok](uledger
protokoll[anteckningsbok]nminutes
liggare[anteckningsbok]ledger
tablå[tabell](utableau
schema[tabell]roster
system[tabell]nsystem
diagram[tabell]ndiagram
översikt[tabell](usite map(n)
beskrivning[redogörelse](udescription
berättelse[redogörelse](utale
sammanfattning[redogörelse](usummary
uppställning[sifferöversikt](ualignment
grafisk framställning[sifferöversikt](uchart
kurva[sifferöversikt](ucurve
tariff[sifferöversikt](urate
tabell[sifferöversikt](utable