Search term falla på has one result
Jump to
SV Swedish EN English
falla på (v) [natt] fall (v) [natt]

SV EN Translations for falla

fälla (n) [bedrägeri] (u)
 • fälld
snare (n) [bedrägeri]
 • snared
 • snare
 • snare
 • snared
 • snared
fälla (u)
 • fälld
trap
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fälla (n) [bedrägeri] (u)
 • fälld
trap (n) [bedrägeri]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fälla (n) [djur] (u)
 • fälld
trap (n) [djur]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fälla (n) [bedrägeri] (u) setup (n) [bedrägeri] (informal)
fälla (v) [hugga ned] (u) cut down (v) [hugga ned]
fälla (v) [hugga ned] (u)
 • fälld
fell (v) [hugga ned]
 • felled
 • fell
 • fell
 • felled
 • felled
fälla (v) [hugga ned] (u) bring down (v) [hugga ned]
fälla (v) [falla] (u) trip up (v) [falla]
fälla (v) [botanik] (u)
 • fälld
shed (v) [botanik]
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed
 • shed

SV EN Translations for

(o) [allmän] to (o) [allmän]
(o) [på varje] to (o) [på varje]
on
(o) [preposition] on (o) [preposition]
(o) [yta] on (o) [yta]
(o) [allmän] in connection with (o) [allmän]
(o) [preposition] upon (o) [preposition] (formal)
(o) [egendom] of (o) [egendom]
(o) [yta] on it (o) [yta]
(o) [tid] at (o) [tid]

Swedish English translations

SV Synonyms for falla på EN Translations
belöpa sig till [belöpa sig på ngns andel] amount to
begynna [gry] commence (formal)
inträda [gry] enter
infalla [inträffa] fall