Search term fastställa has 14 results
SVSwedishENEnglish
fastställa(v)[tid]
 • fastställd
state(v)[tid]
 • stated
 • state
 • state
 • stated
 • stated
fastställa(v)[tid]
 • fastställd
appoint(v)[tid]
 • appointed
 • appoint
 • appoint
 • appointed
 • appointed
fastställa(v)[överenskommelse]
 • fastställd
fix(v)[överenskommelse]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fastställa(v)[problem]
 • fastställd
locate(v)[problem](formal)
 • located
 • locate
 • locate
 • located
 • located
fastställa(v)[allmän]
 • fastställd
determine(v)[allmän]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
SVSwedishENEnglish
fastställa(v)[betydelse]
 • fastställd
determine(v)[betydelse]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
fastställa(v)[tid]
 • fastställd
determine(v)[tid]
 • determined
 • determine
 • determine
 • determined
 • determined
fastställa
 • fastställd
establish
 • established
 • establish
 • establish
 • established
 • established
fastställa(v)[sanning]
 • fastställd
establish(v)[sanning]
 • established
 • establish
 • establish
 • established
 • established
fastställa(v)[tid]
 • fastställd
set(v)[tid]
 • set
 • set
 • set
 • set
 • set
fastställa(v)[tid]
 • fastställd
specify(v)[tid]
 • specified
 • specify
 • specify
 • specified
 • specified
fastställa(v)[orsak]
 • fastställd
identify(v)[orsak]
 • identified
 • identify
 • identify
 • identified
 • identified
fastställa(v)[problem]
 • fastställd
identify(v)[problem]
 • identified
 • identify
 • identify
 • identified
 • identified
fastställa
 • fastställd
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed

Swedish English translations

SVSynonyms for fastställaENTranslations
överenskomma[förbereda]agree
bestämma[fatta beslut om]determine
avgöra[fatta beslut om]determine
fastslå[fatta beslut om]settle firmly
fixera[fatta beslut om]fix
stadga[fatta beslut om](uordinance(formal)
besluta[fatta beslut om]decide
föreskriva[avgöra]prescribe
påbjuda[avgöra]prescribe
förordna[avgöra]ordain
stipulera[avgöra]stipulate
avtala[avgöra]prearrange
stadfästa[göra laglig]ratify(formal)
bemyndiga[göra laglig]authorize
auktorisera[göra laglig]enable
göra upp[avtala]bring to a conclusion
enas[avtala]make it up
bli ense[avtala]reach an agreement
diktera[förordna]dictate
befalla[förordna]order