Search term flyktig has 21 results
SVSwedishENEnglish
flyktig(a)[hastig] superficial(a)[hastig]
flyktig(a)[tid] short-lived(a)[tid]
flyktig(a)[tid] transient(a)[tid](formal)
flyktig(a)[tid] transitory(a)[tid](formal)
flyktig(adj)[lasting only a short time] transitory(adj)[lasting only a short time](formal)
SVSwedishENEnglish
flyktig(a)[tid] ephemeral(a)[tid]
flyktig(a)[tid] fleeting(a)[tid]
flyktig(adj)[passing quickly] fleeting(adj)[passing quickly]
flyktig(adj)[Fleeting, fading quickly, transient] fugacious(adj)[Fleeting, fading quickly, transient]
flyktig(adj)[hasty, superficial, careless] cursory(adj)[hasty, superficial, careless]
flyktig(a)[hastig] cursory(a)[hastig]
flyktig cursory
flyktig(a)[hastig] hurried(a)[hastig]
flyktig(a)[hastig] hasty(a)[hastig]
flyktig(a)[karaktär] unstable(a)[karaktär]
flyktig(a)[kemi] volatile(a)[kemi]
flyktig(a)[karaktär] volatile(a)[karaktär]
flyktig fleeting
flyktig flighty
flyktig voiatile
flyktig volatile

Swedish English translations

SVSynonyms for flyktigENTranslations
indirekt[på långt håll]indirect
obetydlig[på långt håll]trivial
ringa[på långt håll]telephone
svag[på långt håll]weak
dunkel[på långt håll]nabstruse(formal)
främmande[på långt håll]extraneous
avlägsen[på långt håll]remote
obekymrad[sorglös]unconcerned
tanklös[sorglös]scatterbrained
gladlynt[sorglös]cheerful
obetänksam[sorglös]indiscreet
sangvinisk[sorglös]sanguine(formal)
ostadig[sorglös]unstable
ytlig[sorglös]cursory
lättsinnig[sorglös]devil-may-care
lösaktig[sorglös]loose
lätt[sorglös]light
lättfotad[lätt på foten]easy
lös[slarvigt hopkommen]lax
osammanhängande[slarvigt hopkommen]desultory