Search term framhäva has 7 results
SV Swedish EN English
framhäva (v) [konversation]
 • framhävd
accent (v) [konversation]
 • accented
 • accent
 • accent
 • accented
 • accented
framhäva (v) [konversation]
 • framhävd
emphasize (v) [konversation]
 • emphasized
 • emphasize
 • emphasize
 • emphasized
 • emphasized
framhäva (v) [konversation]
 • framhävd
stress (v) [konversation]
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
framhäva (v) [konversation]
 • framhävd
underline (v) [konversation]
 • underlined
 • underline
 • underline
 • underlined
 • underlined
framhäva (v) [konversation]
 • framhävd
underscore (v) [konversation]
 • underscored
 • underscore
 • underscore
 • underscored
 • underscored
SV Swedish EN English
framhäva (v) [konversation]
 • framhävd
highlight (v) [konversation]
 • highlighted
 • highlight
 • highlight
 • highlighted
 • highlighted
framhäva (v) [olikhet]
 • framhävd
signalize (v) [olikhet] (formal)
 • signalized
 • signalize
 • signalize
 • signalized
 • signalized

Swedish English translations

SV Synonyms for framhäva EN Translations
betona [trycka på] emphasize
understryka [trycka på] emphasize
trycka [trycka på] push
accentuera [lägga vikt vid] accentuate
framhålla [lägga vikt vid] point out
poängtera [lägga vikt vid] emphasize
hävda [lägga vikt vid] assert
markera [lägga vikt vid] highlight
förstärka [lägga vikt vid] amplify
demonstrera [visa] demonstrate
ådagalägga [visa] show
påvisa [visa] prove
överskatta [överdriva] overrate
ta till [överdriva] bring to bear
agitera för [göra propaganda] campaign for
påverka [göra propaganda] bias
göra reklam för [göra propaganda] push
puffa för [göra propaganda] boost
sprida [göra propaganda] spread like wildfire
lansera [göra propaganda] present