Search term framhålla med utmärkelse has one result
Jump to
SVSwedishENEnglish
framhålla med utmärkelse(v)[gärning] mention(v)[gärning]

SVENTranslations for framhålla

framhålla(v)[konversation]
 • framhållen
accent(v)[konversation]
 • accented
 • accent
 • accent
 • accented
 • accented
framhålla(v)[konversation]
 • framhållen
emphasize(v)[konversation]
 • emphasized
 • emphasize
 • emphasize
 • emphasized
 • emphasized
framhålla(v)[konversation]
 • framhållen
stress(v)[konversation]
 • stressed
 • stress
 • stress
 • stressed
 • stressed
framhålla(v)[konversation]
 • framhållen
underline(v)[konversation]
 • underlined
 • underline
 • underline
 • underlined
 • underlined
framhålla(v)[konversation]
 • framhållen
underscore(v)[konversation]
 • underscored
 • underscore
 • underscore
 • underscored
 • underscored
framhålla(v)[konversation]
 • framhållen
highlight(v)[konversation]
 • highlighted
 • highlight
 • highlight
 • highlighted
 • highlighted
framhålla(v)[påpeka]
 • framhållen
note(v)[påpeka]
 • noted
 • note
 • note
 • noted
 • noted
framhålla(v)[påpeka]
 • framhållen
remark(v)[påpeka]
 • remarked
 • remark
 • remark
 • remarked
 • remarked
framhålla(v)[påpeka]
 • framhållen
mention(v)[påpeka]
 • mentioned
 • mention
 • mention
 • mentioned
 • mentioned
framhålla point out

SVENTranslations for med

med too
med(adv)[likewise] too(adv)[likewise]
med alongside
med also
med(o)[division] by(o)[division]
med(o)[medel] by(o)[medel]
med(o)[multiplikation] by(o)[multiplikation]
med(o)[resa] by(o)[resa]
med(o)[allmän] of(o)[allmän]
med(o)[position] topped with(o)[position]

SVENTranslations for utmärkelse