Search term godkänna has 14 results
SVSwedishENEnglish
godkänna(v)[lagar]
 • godkänd
adopt(v)[lagar]
 • adopted
 • adopt
 • adopt
 • adopted
 • adopted
godkänna(v)[fördrag]
 • godkänd
consent(v)[fördrag]
 • consented
 • consent
 • consent
 • consented
 • consented
godkänna(v)[lagar] vote to accept(v)[lagar]
godkänna
 • godkänd
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
godkänna(v)[rättsvetenskap]
 • godkänd
sustain(v)[rättsvetenskap]
 • sustained
 • sustain
 • sustain
 • sustained
 • sustained
SVSwedishENEnglish
godkänna(v)[försäkra]
 • godkänd
sanction(v)[försäkra]
 • sanctioned
 • sanction
 • sanction
 • sanctioned
 • sanctioned
godkänna
 • godkänd
authorize
 • authorized
 • authorize
 • authorize
 • authorized
 • authorized
godkänna(v)[försäkra]
 • godkänd
confirm(v)[försäkra]
 • confirmed
 • confirm
 • confirm
 • confirmed
 • confirmed
godkänna
 • godkänd
approve
 • approved
 • approve
 • approve
 • approved
 • approved
godkänna(v)[fördrag]
 • godkänd
approve(v)[fördrag]
 • approved
 • approve
 • approve
 • approved
 • approved
godkänna(v)[försäkra]
 • godkänd
approve(v)[försäkra]
 • approved
 • approve
 • approve
 • approved
 • approved
godkänna(v)[förslag]
 • godkänd
endorse(v)[förslag]
 • endorsed
 • endorse
 • endorse
 • endorsed
 • endorsed
godkänna(v)[förslag]
 • godkänd
indorse(v)[förslag]
 • indorsed
 • indorse
 • indorse
 • indorsed
 • indorsed
godkänna pass a test

Swedish English translations

SVSynonyms for godkännaENTranslations
signera[underteckna]sign
gå med på[underteckna]admit
bevittna[intyga]testyfy
bekräfta[intyga]corroborate
ratificera[intyga]confirm
stadfästa[intyga]ratify(formal)
konfirmera[intyga]confirm
kontrasignera[intyga]countersign
skriva under[intyga]underwrite(formal)
bemyndiga[stadfästa]authorize
legitimera[stadfästa]legitimatize
rekommendera[stadfästa]recommend
befullmäktiga[stadfästa]accredit
ge tillåtelse till[stadfästa]grant permission to
auktorisera[stadfästa]enable
ackreditera[bemyndiga]accredit to
delegera[bemyndiga]delegate
bifalla[gå med på]approve
medgiva[gå med på]admit
bevilja[gå med på]appropriating